Servicii

CONDEC Grup oferă o gamă largă de servicii de la lucrări de organizare si ținere la zi a contabilitații, la consultanță fiscală si financiar contabilă, expertize si revizii contabile, opinii, audit, asistență acordată rezidenților si nerezidenților în România, suport în managementul financiar al societăților nou lansate pe piața din România, consultanță în domeniul resurselor umane și, nu în ultimul rând, gestionarea cu succes a relațiilor cu organele de control si de administrare fiscală.

Clienții CONDEC Grup se bucură de servicii profesionale la nivel înalt, îndeplinite de către personalul nostru calificat și cu experiența si expertiza în domeniu.

Ne place să ne pliem pe nevoile clienților noștri și, în fiecare an, avem scopuri precise care duc întotdeauna la realizarea obiectivului nostru: “ La termen, corect și în nevoia clientului”.

Ne implicăm activ în activitatea de administrare a clienților noștri,  acordând sfaturi calificate ca urmare a expertizei și expertizei noastre și participăm pro bono la activitatea Școlii de Administratori din România.

Servicii oferite

Verificare contabila

Verificarea evidenței contabile primare;

Evidenta contabila

Ținerea evidențelor contabile cu intocmirea registrelor contabile obligatorii pentru orice tip de organizație: societăți, organizații non-profit, asociații de proprietari, persoane fizice autorizate;

Control contabil

Controlul componenței conturilor contabile (cumpărări, vânzări, imobilizări, stocuri, relațiile cu terții, trezorerie, flux de numerar, etc) cu intocmirea de rapoarte specifice managementului financiar: Cash-flow, Profit si Pierdere, Fluxuri de capitaluri/trezorerie, etc;

Intocmire balanta

Întocmirea balanței de verificare, a deconturilor și declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, semestriale și anuale;capitaluri/trezorerie, etc;

Situatie financiara

Întocmirea situațiilor financiare anuale;

Inventariere

Organizarea și efectuarea lucrărilor de inventariere a patrimoniului;

Asistenta fiscala

Comunicarea cu autoritațile fiscale și reprezentarea clientului la administrațiile financiare (reglări de evidențe fiscale ale societății, obținerea de certificate de atestare fiscala) și asistență de specialitate pe durata controalelor fiscale;

Contestatii

Întocmirea de contestații a actelor administrative și recuperare de creanțe în cazul proceselor câștigate;

Rapoarte

Verificări de evidențe contabile, elaborare de balanțe de verificare și situații financiare statutare, întocmirea de rapoarte în scopul consolidării la nivel de grupuri de firme multinaționale;

Elaborare proceduri

Elaborarea de politici și proceduri contabile personalizate activității clientului;

Documentatie

Realizarea de documentație fiscală, financiară și contabilă în scopuri de reorganizare de societați: divizări, fuziuni și dizolvări;

Intocmire situatii

Întocmirea situațiilor necesare în relația cu băncile, BNR și instituțiile de finanțare;

Rapoarte

Realizarea altor rapoarte la solicitarea clienților sau impuse de schimbările legislative.

Analiza financiara

Furnizarea de servicii pentru raportări de management și analize financiare periodice: intocmirea de situații cash-flow lunare și periodice, reconcilieri dintre situațiile contabile autohtone și cele din alte țări, opțiuni pluri lingvistice;

Audit

Audit intern, statutar și fiscal de calitate.

Back to Top